Freedom

DX5 Rugged™ 5-Channel Surface System


Bold styling that’s aggressive with a focus on class-leading durability
Inspired by the ergonomically-recognized Spektrum™ DX5 Pro and DX5C transmitters
Water-resistant* chassis design protects against minor splashes
Dual lanyard mounts provide radio safety and accessibility
Surrounded rubber-bumper chassis protection
Built-in front chassis guard offers user-inspired accessory mounting options
Simple capacitive-touch control panel responds to the touch of your finger
Intuitive software based on user-tested functionality that’s clean and simple
Innovative thumb-steering lever makes one-hand operation safer and more precise
Non-slip removable rubber hand grip and off-road treaded steering wheel
Built-in telemetry capability (telemetry compatible devices sold separately)
Convenient built-in tool storage compartment
Large easy-to-read LCD screen
Five-channel, full-proportional versatility
Frequency-agile, Spektrum™ DSMR® 2.4GHz technology
Program and fine-tune compatible receivers with AVC® technology
Steering mix, 4-wheel steering mixes, Motor-On-Axle (MOA), plus one assignable mix
Bind-progress screen displays status and frame rate
Includes the compact Spektrum SR515, 5-channel DSMR sport receiver
Compatible with DSM2® receivers
*The DX5 Rugged instruction manual details water resistance limitations.

Een culturele oorlog verliezen is duur; de prijs van omvolking is dikwijls permanent.

‘FVD moet culturele oorlog winnen om economie te redden’

“Na de overwinningsspeech van Thierry Baudet horen we het steeds vaker: hou nou toch eens op met die boreaalse praatjes! Er zijn belangrijkere dingen, zoals de enorme kosten van de klimaatmanie, het verlies van politieke en economische kracht van ons land binnen de EU, en immigratie. Straks kunnen de rekeningen niet meer betaald worden; dat is belangrijker dan literaire bespiegelingen en borrelpraatjes waar de politieke leider van de FVD zich teveel mee bezig houdt.

De critici missen het belangrijkste punt. De bron achter de klimaatmanie, het Europese massadenken en de immigratie is cultureel. We zitten middenin een keiharde culturele oorlog. We zitten in het defensief. De ideologieën, personen en geldstromen in deze culturele oorlog zijn misschien niet zo zichtbaar – niet zo verwonderlijk gezien onze gekleurde media – maar dat maakt ze niet minder reëel.

Het niet willen of durven voeren van deze culturele strijd zou de FVD transformeren tot de VVD. Na twaalf jaar lidmaatschap van die club werd ik door Marrakesh moreel gedwongen mijn lidmaatschap op te zeggen. De VVD blaft, maar bijt niet. Ze verliezen de culturele oorlog. Daarom blijft immigratie doorgaan. Daardoor tekenen ze dure klimaatmanieakkoorden samen met GroenLinks. En dat verklaart ook waarom de VVD internationale akkoorden steunt die de persvrijheid inperken. Je kunt geen economisch succes bouwen op drijfzand. Zakelijkheid en boreaalse ideologie zijn afhankelijk van elkaar.

Hoe lang al zitten we in het defensief? Al tientallen jaren. De groei van de bevolking (vrijwel geheel door immigratie), de bijbehorende woningnood en druk op het sociale systeem, het verlies van rente op spaarrekeningen door het rentebeleid van de Europese Centrale Bank, de nieuwe rassenpolitiek, problemen rondom de veiligheid, et cetera. Voor de meer zakelijk en economisch gerichte leden van de FVD: dit zijn geen natuurverschijnselen maar cultureel gedreven ontwikkelingen waar geld, personen en organisaties achter zitten.

Een voorbeeld. De massa-immigratie werd gefaciliteerd door Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s) die met bootjes immigranten oppikten in de Middellandse Zee. Deze clubs werden politiek beschermd en gesteund. Kritiek daarom heette racisme of fascisme, zoals gebruikelijk. U gaat betalen voor de extra kosten op huisvesting (woningtekort), veiligheid, sociale voorzieningen, zorgkosten etc. Ook uw eventuele kinderen en kleinkinderen zullen daarvoor moeten betalen. Dat is de prijs van het verliezen van een culturele oorlog.
Read more

How Is Consciousness Related to the Brain?

“More recently, I’ve heard some truly mind-blowing hypotheses about the nature of consciousness. I recently encountered the ideas of Dr. Eben Alexander, a neurosurgeon who had a near-death experience (NDE) in 2008 which was the subject of his New York Times number one bestselling book, Proof of Heaven. He described familiar NDE elements from his days in a meningitis-related coma: traveling through a tunnel, encountering a being of light, connecting with profound, all-embracing love.

I recently spoke with Alexander on the Think Act Be podcast, and he described a relationship between consciousness and the brain that turns conventional scientific thinking on its head. Alexander suggests that rather than creating consciousness, the brain actually limits it.

“I often say that we are conscious in spite of our brain, not because of it,” said Alexander. “It really has to do with the fact that consciousness is fundamental.” He continued, “Consciousness is not something you can get behind. You can’t see it as a derivative from the matter of the brain.” (This notion is captured in the title of the article, “What If Consciousness Comes First?”)

So if our experience of consciousness doesn’t arise from the brain—where the heck does it come from? According to Alexander, “We truly live in a mindful universe, with top-down causal principles that are very powerful in determining the events of human lives.” He posits that these causal principles “are not the simple, predicted result of a kind of bottom-up causation looking at the subatomic particles and cells.” Instead, consciousness is the building block of the universe and gives rise to everything we experience—including ourselves.”

Source: https://www.psychologytoday.com/intl/blog/think-act-be/201908/how-is-consciousness-related-the-brain

9-Centered Humans

Mann Frau Proportion Da Vinci by © Sonja Janson, Fotolia.com

Our species has exhausted the developmental potential of the 7-centered mind and now has the opportunity to reach far beyond the cognitive, sensory and awareness capabilities of our 7-centered ancestors. As 9-centered humans we are here to explore living with a form of consciousness that is more advanced than mental awareness. We are designed to experience the realization of binary consciousness: the quantum consciousness of mind and body simultaneously, meaning the conscious awareness of the body living the life and the mind observing it. Binary consciousness brings the moment-to-moment awareness of the body’s intelligence as it makes decisions for the life. The mind resides as witness, observing the movement of embodied life. The correct and highest developmental potential of the mind is to observe life and to communicate those observations, when asked, for the benefit of others. As 9-centered humans we are born with the potential to live as holistic beings, not just as an instinctual physical being or just as a strategic mental being, but to live the full potential of our species at its current stage of development: to experience life as self-reflected witnessing consciousness uniquely embodied in form.

Human Design is knowledge for our time. Humanity faces a rapidly changing world and is on the cusp of another evolutionary shift. Now we have the opportunity to learn how to live out our 9-centered potential. We are approaching a new era when the survival of our species and its ability to thrive will depend on one’s unique ability to navigate through life without the protection and support of the social infrastructure and agreements which have previously held our world together. The Human Design System shows you how to explore at the leading edge of human development. Here is the opportunity to live as a unique individual, to live by the decision-making of your body’s inner authority while liberating the mind to observe and be of service to the other.” – Dharmen and Leela Swann-Herbert – quoted with written permission from Your Own Authority – A Beginner’s Guide to Human Design ebook

“I relax into oneness and spontaneously give my deepest gift”

“If we have grown beyond a 50/50 Relationship, we are no longer cautious about giving our love to our intimate partner. At certain moments we might beg and whimper; at other moments we might aggressively ravish our partner in love. Still at other times our loving is serene and sweet. But whether shouting, screaming, pleading, pushing, pulling, biting or hugging, we are gifting our partner with our uninhibited and free love, flowing directly from our sexual essence without fear or doubt.

If we have grown into the practice of Intimate Communion, the imaginary videotape does not pose a dilemma since we understand that the fundamental difference between rape and ravishment is simple: Love. Is love the motive of every squeeze, shriek and nibble, regardless of how forceful, aggressive or passionate? Or is it a motive of need the need for sex, the need for power, the need for control?

Most important, in the practice of Intimate Communion we learn that love is something you do, not something you “fall into” or “out of.” Love is something that you practice, like playing tennis or the violin, not something you happen to feel or not. If you are waiting to feel love, in passionate sex or safe conversation, you are making a mistake. Love is an action that you do and when you do it, you feel it. When you are loving, others find you lovable. Love is an action you can practice.

Therefore, in Intimate Communion we learn to practice loving even when we feel hurt, rejected or resistant. First we practice love, and then our native sexual essence blooms, naturally, inevitably, because we are learning to give from our core, which includes the root of our sexuality.” – David Deida, Intimate Communion – awakening your sexual essence

…an unresolved argument…

What do we really know about male desire? Not much, according to Canadian sex researchers

ZOSIA BIELSKI PUBLISHED JULY 23, 2019

Winnipeg relationships therapist Sarah Hunter Murray found a male desire that’s less voracious, indiscriminate and skin deep, and more emotionally complex – fragile, even.

Winnipeg relationships therapist Sarah Hunter Murray found a male desire that’s less voracious, indiscriminate and skin deep, and more emotionally complex – fragile, even. CRISTIAN FOWLIE/THE GLOBE AND MAIL

Although sex researchers historically gave male subjects centre stage, they paid surprisingly little attention to how men actually desire. Today, contemporary sexologists say our cultural understanding of men’s sex drive remains simplistic and leans on old clichés – that male libido is always sky-high, self-centred and ready to go, with practically anyone. Men who aren’t this way are still treated as exceptions, not the rule.

Canadian researchers and clinicians are starting to push back on these ideas by asking deeper questions about the inner world of male desire. They’re looking at how heterosexual men lust (and don’t) within their relationships, what motivates them to have sex with their partners, what frustrates them in their intimate lives and how they process rejection from the women they love. What they’re finding counters much of what’s been previously assumed about men.

“We’ve got this stereotype about men’s desire being constant and unwavering. More recently, we’ve got #MeToo highlighting stories of men’s sexual desire being dangerous, toxic and about power. But what else is going on?” said Winnipeg relationships therapist Sarah Hunter Murray.

Murray interviewed nearly 300 men and spoke to hundreds more over a decade in her therapy practice – executives, truck drivers, athletes, teachers and dads among them. Their insights are included in Murray’s recent book, Not Always in The Mood: The New Science of Men, Sex, and Relationships, which offers a rare glimpse into a world we think we understand, but possibly don’t at all.

Notably absent from Murray’s book are the usual tales of raging male libido. One husband is too stressed out by the family business to think about sex. A boyfriend turns down his girlfriend’s advances for two months as he dwells on an unresolved argument. Another husband tells Murray his sexual interest piques when he and his wife talk late into the night. In her conversations with men, Murray found a male desire that’s less voracious, indiscriminate and skin deep, and more emotionally complex – fragile, even.

While Murray offers a strikingly new perspective on heterosexual male sex drive, other Canadian researchers are studying men’s sexual problems in long-term committed relationships. In Halifax, clinical psychologist Natalie Rosen is looking at why men experience low desire with their partners. At the University of Waterloo, PhD student Siobhan Sutherland is exploring male and female partners’ sexual complaints, which happen to be the same. And at the University of Kentucky, Canadian researcher Kristen Mark mines “sexual desire discrepancy” in couples, finding it’s sometimes wives and girlfriends who are more interested in sex than husbands and boyfriends – guys who find this scenario particularly troubling because of social expectations about the supposedly more carnal male gender.

Their emerging research suggests serious blind spots around male desire are harming relationships and holding couples back from broaching what they want in their intimate lives.

“If we ignore the nuances of sexual desire in men, we risk continuing to perpetuate stereotypes – that men’s sexual interest is uniformly high and independent of context – to the detriment of the many men whose experiences are multifaceted,” said Halifax’s Rosen. “In enhancing our understanding of men’s sexual desire, we can improve individual and couple sexuality and ultimately promote the quality of intimate relationships.”

The Globe spoke to researchers – and men – about busting the most pernicious myths lingering around male desire.
Read more

When mind is freed of being an inner authority

“When mind is freed of being an inner authority—because realize what life is like when mind pretends to be both the inner authority and the outer authority.

That mind only lies, because you‘re always protecting your ass one way or another.

But the moment you liberate mind, the moment you give it an opportunity, well, to be an old dog learning a new trick, it‘s called seeing.

It’s one of those words. What does it actually mean?

I’m not talking about the illusion of the three-dimensional field that we call our seeing.

No, it isn‘t about that.

It‘s about being aware.

This is about grasping everything without having to.

It is the freedom that comes with being able to move through this space correctly” – Ra Uru Hu

‘Zo vernietigt men de legitimiteit van verkiezingen en van de democratie’

ESSAY
Sid Lukkassen – Er is een brede flank ontstaan van partijen en bewegingen die worden uitgesloten van invloed

“Momenteel verzamel ik op VoordeKunst fondsen voor een briefwisseling over polarisering. In Nederland werd de polarisering merkbaar tijdens het tijdperk van Pim Fortuyn. Hij maakte destijds een analyse die nog steeds relevant is: vroeger was de elite nationaal georiënteerd, met een sterk besef van Leitkultur en patriottisme, terwijl de arbeiders zich oriënteerden op de internationale klassenstrijd. Maar in de jaren negentig sloeg dit om: bedrijven profiteerden van outsourcing en open grenzen, dus ook de elite werd zeer mobiel. De nieuwe elite was ‘wereldburger’ en identificeerde zich met transnationale instituties zoals de EU. Juist de arbeider bleef aangewezen op de directe leefomgeving – de werkende klasse werd nationalistischer en keerde zich tegen de open grenzen.

‘Zo ontstaat er deugspeak: specifieke woorden die het signaal versturen: ‘Ik hoor bij de club’
Op 14 juli presenteerde de tv-talkshow Filosofisch Kwintet een uitzending over elitevorming. Die uitzending liet precies zien wat er mis is: de intellectuelen aan tafel probeerden het begrip ‘elite’ te definiëren en terloops kwam de vraag ter sprake of ze zelf ook niet wat elitair waren. Die vraag bleef zweven maar tussendoor werd er nog wel gewaarschuwd tegen populisme. Er werd een sneer gemaakt naar Thierry Baudet en natuurlijk werd als ‘verplicht nummer’ de kwetsbare positie van minderheden onderstreept. Het belangrijkste wat we hieruit meenemen – en wat ik ook in mijn boek Kerkgangers en Zuilenbouwers (2018) laat zien – is dat politieke correctheid de sociale mobiliteit beknelt, wat uitmondt in een nieuwe verzuiling met bijbehorende spraakcodes.

‘Gebruik echter woorden als ‘dobbernegers’ of ‘islamisering’ en je ligt er direct uit’
Wie dit laatste ziet en begrijpt kan ons hele tijdgewricht doorgronden: alle puzzelstukken vallen op hun plaats. De deugbalts, zo noem ik de sleutel tot deze puzzel. De deugbalts betekent dat een ekster niet kan paren met een meeuw: de vogels maken verschillende zanggeluiden. Zo ontstaat er deugspeak: specifieke woorden die het signaal versturen: ik hoor bij de club – sleutelwoorden zoals bijvoorbeeld bij de Vrijmetselarij. Zoals ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’: zodoende ontstond er op organische wijze een ecosysteem met als grondslag de terminologieën en het wereldbeeld van Nieuw Links. Gebruik echter woorden als ‘dobbernegers’ of ‘islamisering’ en je ligt er direct uit.

‘Ons land hunkert naar vergezichten gebaseerd op realisme, op inhoudelijke gedachtewisselingen en filosofie’
Het probleem is dat er op deze wijze een verstikkende laag politieke correctheid op ons maatschappelijk debat is neergedaald. De feiten kun je niet meer benoemen zonder jezelf verdacht te maken: dit leidt tot uitsluiting op allerlei gebieden. Ondertussen snakt onze samenleving naar visievorming die boven de ‘virtue signals’ uitstijgt, naar debat bóven de verkavelde stellingnames van links en rechts. Ons land hunkert naar vergezichten gebaseerd op realisme, op inhoudelijke gedachtewisselingen en filosofie. Precies hierom ben ik mijn briefwisselingen gestart, om ook met linkse denkers in dialoog te treden – zodat men niet meer om de inhoud heen kan. Want waar de inhoud onbespreekbaar wordt, daar is het volgende stadium een burgeroorlog zoals in het Engeland van Thomas Hobbes (1588 – 1679).
Read more

That Pedal Show made me do it

tuner wah fuzz fuzz fuzz octave comp boost eq distortion distortion distortion overdrive overdrive overdrive chorus flanger phaser delay

That Pedal Show

Sequence:
01. Peterson Stomp Classic Strobe Tuner
02. Morley – M2 Wah
03. MXR M173 Classic 108 Fuzz
04. Resonant Electronics Field Effects Acceleron Fuzz
05. JDM Pedals Fuzz 292
06. Electro Harmonix Pitch Fork Polyphonic Pitch Shifter + M-Audio EXP
07. Keeley X Pedals Super Bass X compressor
08. Resonant Electronics Field Effects Graviton Boost
09. Caline CP-24 10-band EQ
10. ProCo ‘Vintage Rat’ distortion
11. Zvex Double Rock distortion/boost
12. Resonant Electronics Field Effects Manifold Drive
13. Electro Harmonix – Op-Amp Big Muff Pi Distortion Sustainer
14. Electro Harmonix – Soul Food Distortion Fuzz Overdrive
15. Electro Harmonix Neo Clone analog chorus
16. Electro Harmonix Neo Mistress flanger
17. MXR – M290 Phase 95 Dual Phaser
18. LovePedal Hermida EPH-3 Tape Sim Delay
19. Boss HM-2 Heavy Metal Distortion Pedal

-Mosky – C8 Powerstation

MoonBlog 54.6

MoonBlog 54.6

As someone who is in the experiment well over 11 years, and providing my own Transit/Lunar Cycle service, I find the Transit Tool provided by myBodyGraph very advanced, very elaborate too. Maybe even too advanced for beginners.

However, there is so much functionality in it, some obvious by just clicking here and there, some perhaps not so obvious.

So is it for beginners? Yes and no, for some it will be an online honey pot and resource of incredible information, for others it might be a nerd fest of overwhelm.

At the same time, the information that is provided, like all Retrograde Planets, and when they start or end doing so, and other statistics, the live view is fascinating.

Over time one will use a few key functions I presume, you may gravitate towards some different ones than I would, and because it is so elaborate and vast this is all possible.

When having access to Steps 2 and 3 on just one chart, but then not having that same access in the Transit Tool is unfortunate and only overcome by buying the unlimited access.

And sometimes I end up in another information layer I need to remind myself to click the exit cross on the right and come back to the big overview of menus again, where I can then play again with which information to show:
Themes, keynotes and Lines under Planetary Activations
Keynotes, Not-Self Keynotes, Not-Self Questions under Centers
Keynotes under Channels
Elaborate Ordering options under Gates
The many, many ‘hover mouse over’ information baloons

And once activating some of the many options in the ‘show’ menu under the Moon Cycle, another vast bank of info opens up to play with, which I enjoy very much, which I can imagine any beginner struggling with, but starting out with selecting and deselecting which options to show, may help there indeed.

The Ephemeris part did not phase me that much, but can imagine other people have a field day looking forwards or back to certain events, although limited to the years 1900 – 2060. Ok I tried actually and got from December 31st 1899 until May 30st of 2061 😉

Add on: What is odd to me and may confuse others, is the use of the blue and green color. In the MMI, when making a Transit Chart, what is Resonant or you, becomes Green and what forms a Channel (Harmonic) is Blue. In this tool it is the other way around.

Do check out the descriptions and screenshots here: https://www.mybodygraph.com/shop/product/transit-tool before buying, to see if it tickles you funny, or perhaps not.

A big thanks to Pontus Erik Karlsson (5/1 Reflector) from https://www.thekeytoyourself.com for being paramount in the idea, development and implementation of this online resource.
Read more