Introductie Nederlands

Introductie tot het Human Design System

IntroductionTranscript2_img_0

Welkom bij deze introductie van het Human Design System. Ik ben Ra Uru Hu. We weten dat je interesse uitgaat naar wat Human Design voor je kan doen en of Human Design echt voor jou is, voor de versterking en verrijking van je individuele ervaring maar eerst wat achtergrond informatie:

IntroductionTranscript2_img_1

In 1781, tegelijk met Sir William Hershel’s ontdekking van de planeet Uranus, vond er een memorabele gebeurtenis plaats. De komst van het wezen met 9 centra. Het gecenterd zijn is een structureel aspect van evolutie. Neanderthalers hadden 5 centra, net als moderne zoogdieren. De zogenaamde Cro-Magnon of Homo Sapiens was een wezen met 7 centra. Wij hebben 9 centra. Wij zijn een overgangsvorm. ‘Homo Sapiens in Transitus’. Human Design is de kennis van de mechanismen van het wezen met 9 centra. Sinds 1987 worden wij ons steeds meer bewust van onze natuur en ons buitengewone potentieel.

IntroductionTranscript2_img_2

Geëigend voor een nieuwe evolutionaire vorm, is het Human Design Systeem een synthese van oude exoterische en esoterische kennis, geïntegreerd en in kaart gebracht in een unieke revolutionaire vorm, de Rave Mandala en de Individuele Rave BodyGraph. De Mandala is de blauwprint matrix. Ook al is de Rave Mandala gebaseerd op het astrologische wiel, zodat men de planeten kan traceren, toch zijn er 69.120 unieke punten van de blauwdruk in the Rave Mandala. Het binnenste wiel van de Mandala is onderverdeeld in de 12 astrologische constellaties. Het buitenste wiel is verdeeld in 64 segmenten, afgeleid van de I Tjing en diens 64 Hexagrammen. Deze constructie verdeelt het wiel in genetische potentiëlen. In Human Design wordt de planetaire imprint of blauwdruk gerangschikt volgens een positie in een bepaalde Poort. Iedere positie binnen de boog van die poort heeft waarde. Een poort heeft een boog van 5 graden 37 minuten 30 seconden en iedere poort kan nog verder worden onderverdeeld in Lijnen, Kleuren, Tonen en Basen, en biedt op die manier 1080 unieke en waardevolle uitganspunten. Human Design is echt de Wetenschap van Differentiatie.

IntroductionTranscript2_img_4

Het is de Rave BodyGraph die al deze mogelijkheden verandert in de magie van een uniek Individueel Design. De bodygraph is opgebouwd uit Centra of brandpunten van energie/informatie. De Centra zijn geworteld in het Chakra Systeem uit het Hindoeisme/Brahmanisme, die meesterschap over het vormprincipe aanwendden in het tijdperk van het wezen met zeven centra. De verbindingen tussen de Centra, die in Human Design ‘Kanalen’ worden genoemd, komen voort uit de Sefirot (Boom des Levens) uit de Kabbalah, en de Poorten aan ieder eind van een kanaal komen uit de I Tjing. Het zijn de I Tjing Poorten die de sleutel vormen – via deze Poorten kan elke activatie of positie in het wiel omgezet worden naar een plaats in de Bodygraph. Op die manier kunnen de Human Design berekeningen iemands geboortedata vertalen naar een unieke BodyGraph configuratie, je persoonlijke Rave Chart. De berekening van een individueel Design begint met een juiste geboortetijd, maar anders dan bij een astrologische berekening is een individueel Design gebaseerd op twee berekeningen.

IntroductionTranscript2_img_5

Het wezen met negen centra is een binair bewustzijn. In de Rave Cosmologie is de totaliteit, het Biversum genaamd, het neveneffect van de juxtapositie van spanning tussen Atomen en Donkere Materie. Volgens de kosmologie waren er in het begin twee Donkere Materie ‘kristallen’ die uiteenspatten en zich verspreidden tijdens de Oerknal: de Yin/Yang, uitgedrukt door de Design en Persoonlijkheidskristallen. Het verschijnen van atomen bracht ook Neutrino’s voort, de meest overvloedige van alle deeltjes. De Neutrino Oceaan, geproduceerd door alle levende sterren, wordt gefilterd door de Bewustzijnskristallen. Elk levend wezen is voorzien van twee bewustzijnskristallen: Het Design kristal, een aspect van het oorspronkelijke Yin, dat de neutrino gegevens omzet naar het lichaam en het leven – en het Persoonlijkheidskristal, een aspect van het oorspronkelijke Yang, dat de neutrino gegevens omzet in het potentieel van zelfreflecterend bewustzijn. Wat het Biversum samenbindt bindt ook ons samen, en dat is het derde en cruciale element in de structuur van het wezen met negen centra, namelijk de Magnetische Monopool.

IntroductionTranscript2_img_8

In ons Design zijn deze drie elementen op specifieke plekken in het lichaam gelocaliseerd. De Magnetische Monopool bevindt zich in het sternum, houdt ons samen in de illusie van Gescheidenheid en geeft ons onze richting in het leven. Het Design Kristal bevindt zich in de schedel en is de intelligentie die het lichaam in werking zet en in stand houdt. Het Persoonlijkheids Kristal bevindt zich boven de schedel en is de intelligentie die wij herkennen als ‘wie we denken dat we zijn’. Om dit te illustreren kun je het Design Kristal zien als het Voertuig (of Lichaam), de Magnetische Monopool als de Chauffeur en het Persoonlijkheidskristal als de Passagier. Een van de diepste mogelijkheden in Human Design is het ontwaken van het passagiers-bewustzijn.

IntroductionTranscriptNL_img_5

De twee berekeningen in een Human Design kaart laten de blauwdruk van elk Kristal afzonderlijk zien. In de Rave Chart zie je twee sets van gegevens aan beide kanten van de Bodygraph. Aan de rechterkant de Persoonlijkheids gegevens in zwart en aan de linkerkant de Design gegevens in rood. Bij de conceptie wordt de foetus voorzien van een Design Kristal welke de zich ontwikkeldende vorm manifesteert, en een Magnetische Monopool die zijn unieke integriteit en bestemming behoudt. Slechts wanneer het voertuig daar klaar voor is incarneert het Persoonlijkheidskristal. Dit vindt exact 88 Zonne-graden, of ongeveer drie maanden, vóór de geboorte plaats. In een Human Design berekening vormt de berekening van de posities van Zon/Aarde en Maansknopen, Maan en planeten tijdens de geboorte de Persoonlijkheids ‘databank’, het zwart, het ‘wat je denkt dat je bent’. 88 graden van de beweging van de Zon terugtellend in de tijd vanaf het geboortemoment, komt men uit op een punt dat de basis vormt voor de tweede berekening van planetaire posities. Dit zijn de Design gegevens, het rood, het lichaam, de bio-genetische erfenis, het onbewuste.

IntroductionTranscript2_img_12

Zijn de twee berekeningen volledig, en zijn de posities van de invloed uitoefenende planeten/punten aangeduid in de Rave Mandala, dan komt de magie van een uniek individueel Design tevoorschijn. De posities van de Poorten in het wiel kunnen dan overgebracht worden naar de bodygraph zelf. Dit wordt geïllustreerd door het inkleuren van de helft van de Kanalen. Deze gegevens komen tot leven in de Rave BodyGraph, die een routekaart is. Stel je voor dat elk Centrum een gemeenschap is, en dat die gemeenschappen verbonden zijn door wegen en tunnels. De wegen in zwart duiden op wat bewust is, en de tunnels in rood duiden op wat onbewust is. Wanneer Centra met elkaar verbonden zijn, wanneer de Poorten aan ieder eind van een Kanaal geactiveerd zijn, wordt er een Definitie gevormd. Een Definitie is dat wat het leven lang betrouwbaar en consistent zal zijn.

Human Design is de Wetenschap van Differentiatie. Er zijn oneindig veel mogelijke configuraties die in een BodyGraph kunnen worden gevormd. Er zijn vier verschillende soorten Definitie: Enkelvoudige, waarbij er een doorlopende verbinding is; split definitie, waar twee gebieden van definitie los staan van elkaar; drievoudige split definitie, met drie afzonderlijke gebieden; en de zeldzame viervoudige split definitie, met vier afzonderlijke gebieden Tenslotte zijn er ook degenen zonder definitie. Het allerbelangrijkste is dat Definitie, of geen Definitie leidt naar de kern van de Human Design kennis en de waarde die het heeft voor jou, als Type.

IntroductionTranscript2_img_13

Human Design is mechanische kennis. De mechanismen maken duidelijk dat wij een binair bewustzijn zijn. De bodygraph laat duidelijk zien dat wij een juxtapositie zijn van twee sets gegevens. Hierin ligt het dilemma en tevens de grootste uitdaging van het zich ontwikkelende wezen met 9 centra. Wij zijn allemaal objecten die bewegen door de dualiteit van ‘dit en dat’. Onze voorouders, die zeven centra hadden, waren beperkt tot een specifiek bewustzijn en verlieten zich uitsluitend op hun verstand voor het nemen van beslissingen. Human Design gaat over het transformeren van je leven door beslissingen te nemen als jezelf, en het gaat niet over het verstand. Het is Type dat de mechanische Strategie en Autoriteit aangeeft, en deze worden niet ontleend aan je verstand met zijn diepe openheid voor conditionering, maar aan je lichaam, je voertuig, je Design bewustzijn. Dit is het geweldige experiment dat Human Design kenmerkt. Experimenteer met je Strategie en Autoriteit. Maak je verstand vrij om de schoonheid van je unieke bestemming te zien en te ontdekken. Het begint allemaal met je Type.

Mechanisch gezien is de mensheid verdeeld in vier Types: Manifestors, Generators, Projectors en Reflectors. Generators zijn het dominante Type op deze planeet, met bijna 70% van de bevolking. Zij zijn de drijvende levenskracht van de planeet. Hun Strategie is reageren, en via deze response voldoening vinden en frustratie vermijden. Zij hebben een open en omhullende aura en zijn hier om zichzelf te leren kennen. Projectors maken ongeveer 20% van de bevolking uit. Hun Strategie is wachten op de Uitnodiging, succesvol zijn en bitterheid vermijden. Zij hebben een gefocuste en absorberende aura en zijn hier om de ander te begrijpen. Manifestors vormen ongeveer 9% van de bevolking. Hun Strategie is informeren alvorens te handelen, om vrede te vinden en boosheid te vermijden. Zij hebben een gesloten en afwerende aura en zijn hier om hun invloed op anderen te begrijpen. Reflectors hebben geen Definitie en maken iets meer dan 1% van de bevolking uit. Hun Strategie is een volledige maancyclus wachten vooraleer beslissingen te nemen, om verrassende dingen te vinden en ontgoocheling te vermijden. Zij hebben een aura die weerstand biedt en test en zijn hier om verschillen te zien.

IntroductionTranscript2_img_14

De kwaliteit en het potentieel van je leven is afhankelijk van de beslissingen die je neemt en de richting waarin zij je leiden. Kijk naar gelijk welke Rave Kaart en je zult een duidelijke dualiteit zien tussen wat geactiveerd en ingekleurd en wat wit en open is. Als mens worden wij geregeerd door het genetisch imperatief dat maakt dat wij aangetrokken worden tot wat wij niet zijn. Deze genetische wet die de gezondheid van de genenpool in stand houdt drijft ons naar conditionering. Elk open centrum heeft een niet-zelf strategie die direct de mentale besluitvorming beïnvloedt. Voor de meeste mensen geldt dat hun verstand geconditioneerd is door hun openheid en dat dit hun besluitvorming verstoort. Door je Strategie kun je deze fundamentele valkuil uit de weg gaan.

Omdat we ons in een binair bewustzijn bevinden zijn we in Human Design voorzien van twee Autoriteiten: de innerlijke Autoriteit van het Lichaam om het leven te bepalen, en de uiterlijke Autoriteit van het verstand om uniek bewustzijn uit te drukken. In het geconditioneerde wezen, dat wij kennen als het “Niet-Zelf”, drukt het verstand zowel de innerlijke als de autoriteit uit. Een verstand dat opgeslorpt is in de machinaties van overleving zal altijd iets van waarheid achterhouden in een poging om controle uit te oefenen over zijn toekomst. Wij zijn niet hier om opgeslorpt te worden in overlevingsbewustzijn. Je Strategie brengt je leven op één lijn met de correcte geometrie, neemt weerstand weg en schenkt je Persoonlijkheid de grote uitdaging van bewustzijn.

IntroductionTranscript2_img_15

De allerbelangrijkste stap die je kunt zetten is dat je het experiment voor jezelf wilt aangaan.

Ontdek je Design en transformeer je leven. Verander de manier waarop je beslissingen neemt. Via dit experiment zul je je Strategie en Autoriteit leren honoreren. Het is de weg naar differentiatie en naar het vervullen van je levensdoel.

Love Yourself Ra Uru Hu

Dit is een vertaling van de transcript van de 16 minuten durende film genaamd ‘Introduction to Human Design‘ (opent in een nieuw venster)
vertaald met hulp van Agnes Eeraerts en Denys Goossens

The Rave BodyGraph™ and Rave Mandala™ are registered trademarks of Jovian Archive Media Inc. All Rights Reserved.