‘You have anxiety and fear. Anxiety is focused on an object, such as a lion or a great height or a terrorist. You’re scared, but you can relate by thinking about it or avoid it. Fear is a very different emotion: the object is missing, it is purely a sense that something bad might happen. Fear comes from your imagination. If you ride through a dark forest, your imagination starts working. Then you start to imagine that behind that tree a wolf or a rapist is hiding.’

‘Geen enkele angst is reëel. Je hebt angst en vrees. Vrees is gericht op een object, zoals een leeuw of een grote hoogte of een terrorist. Je bent er bang voor, maar je kunt je ertoe verhouden door erover na te denken of het uit de weg te gaan. Angst is een heel andere emotie: het object ontbreekt, het is puur een gevoel voor iets naars dat zou kunnen gebeuren. Angst komt voort uit je eigen verbeelding. Als je door een donker bos fietst, gaat je fantasie werken. Dan ga je je verbeelden dat zich achter die boom een wolf of een verkrachter schuilhoudt.’

http://www.vn.nl/Archief/Samenleving/Artikel-Samenleving/Psychiaterfilosoof-Damiaan-Denys.htm