Busplatform Den Haag Centraal wordt vernieuwd voor 21,5 miljoen euro

Het busplatform van Centraal Station wordt vernieuwd. Het busplatform is het belangrijkste openbaar-vervoersknooppunt van Den Haag. De nieuwe inrichting wordt overzichtelijker en de looproutes korter. Ook past de uitstraling beter bij het nieuwe station. De aanrijroutes van de bussen worden veiliger en er komt een nieuwe overkapping die goed aansluit bij de ov-terminal. Ook wordt het Prins Bernhardviaduct opnieuw ingericht, zodat bussen, fietsers en voetgangers elkaar veilig kunnen kruisen.

Nieuwe inrichting
Het nieuwe busplatform krijgt 10 instapperrons. De loopafstanden tussen de perrons en de wachtruimte worden korter. Door een speciale verharding van de rijbanen wordt duidelijk gemaakt waar bussen en voetgangers elkaar kunnen kruisen. Daarnaast komt er een vernieuwd ‘paviljoen’ (of vernieuwde wachtruimte) voor zowel wachtende passagiers als buschauffeurs. Het platform wordt zo ingericht, dat reizigers die de bus nemen zo veel mogelijk afgeschermd zijn tegen wind en regen.

Wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad, Stedelijke ontwikkeling Kerngebieden): “Het Centraal Station is het belangrijkste ov-knooppunt van Den Haag, en daarmee ook een belangrijke stadsentree. Zeker met de nieuwe ov-terminal is dit oude busplatform niet meer representatief voor de stad. Met het nieuwe ontwerp voor de overkapping en de betere inrichting, reizen bezoekers en bewoners op een goede en prettige manier per bus de stad in en uit”.

Prins Bernhardviaduct
Het Prins Bernhardviaduct krijgt een nieuwe inrichting. Het viaduct wordt overzichtelijker en daarmee ook veiliger voor fietsers en voetgangers. Er komt 1 kruispunt voor in- en uitritten, het trottoir ter hoogte van het busplatform wordt verbreed en er komt een doorlopend en hoger hek.

Planning
De vernieuwing van het busplatform start (uiterlijk) in de zomer van 2016, wanneer het nieuwe station voor de Erasmuslijn wordt opgeleverd. Het platform moet begin 2018 klaar zijn. Onderzocht wordt of de bouw eerder kan starten. Tijdens de bouw moeten de bussen en daarmee de reizigers wel gebruik kunnen blijven maken van het busplatform. Omwonenden ontvangen tegen die tijd meer informatie over de bouw.

Met de vernieuwing is 21,5 miljoen euro gemoeid. De kosten worden gedeeld door de gemeente, het Rijk, de vervoersregio en de provincie.