Sarah leers

Book Review: Human Design, de blauwdruk van je leven

Ik ben zelf meer dan bijzonder blij met het boek, omdat er voor publicatie ongelofelijk veel vrije interpretatie van Human Design was en is.

15997_51efb886903bf_15997

Die soms opmerkelijk interpretatie komt mijn inziens enerzijds door de soms moeilijke vertaalslag van Engels naar Nederlands voor die Nederlanders die met Human Design in aanraking kwamen en al dan niet zo goed het Engels beheersen. Anderzijds omdat we nu eenmaal allemaal best intensief geconditioneerd zijn en zowel de leercurve aan het begin nogal flink is, en we vaak heel slecht zelf door hebben wat een wartaal er soms uit onze mind/mond komt. Daarnaast zijn we vaak letterlijk blind voor zaken die we als heel normaal beschouwen en zelfs als belangrijk onderdeel van onze identiteit of geloofsstructuur zien. En, Human Design is echt een andere manier van kijken naar jezelf en het leven, echt radicaal anders.

Dit boek heeft, naar mijn niet zo heel bescheiden mening, Human Design in het Nederlands op een heel hoog plan getild, en kan men nu heel eenvoudig naar het boek verwijzen in plaats van persoonlijke discussie’s te moeten hoeven aangaan wat vaak alleen een ego/mind tijdsverspilling is.

Maar wel degelijk ook een aantal op- en aanmerkingen, omdat sommige dingen die gezegd worden zelfs komplete kul zijn. Overigens, gaat dit over de 1e druk, er is intussen een 3e druk verschenen welke ik niet gelezen heb, dus wellicht zijn er enkele dingen gewijzigd. Here goes:
Read more