Felicitas Driessen

Keynote: Self-empowering of zelfbevrediging?

art by Felicitas Driessen ©®™

In Human Design worden specifieke woorden gebruikt om bepaalde eigenschappen te duiden. Dit heet keynoting. Een ander woord voor keynote is ‘grondtoon’ maar ook ‘trefwoord’. Het Engels kent meerdere lagen van het woord keynote. Human Design is ook een heel gelaagd systeem en de keynotes zijn als het ware tonen of trillingen waar het lichaam en je DNA op resoneert.

Gedurende mijn PTL-opleiding (opleiding tot professioneel analist) moesten wij als studenten wekelijks huiswerk insturen waarbij wij voortdurend begeleid werden in het correct en nauwkeurig gebruik van de keynotes. Het werk werd ingestuurd en vervolgens kregen wij op een A-4tje feedback teruggestuurd. Wij werden als het ware ‘gedrild’ op keynoting. Kortom ik heb geleerd om het beestje bij de naam te noemen volgens het Human Design Systeem van Ra Uru Hu.

Onlangs schreef ik over wat het programma voor 2024 door de lens van Human Design in petto heeft. Hierop kreeg ik een reactie omtrent het gebruik van het woord ‘overleven’ voor kanaal 57-10 ipv ‘self-empowerment’ met als reden dat het woord ‘overleven’ mensen bang maakt en een lage trilling heeft en met het woord ‘self-empowerment’ til je mensen op en zend je een hogere trilling de wereld in en het betrof immers een integratiekanaal waarbij ‘het tenslotte om self-empowerment draait’.
Het bericht eindigde met ‘als je mij vraagt zou ik het zo doen’. Uhm, a) ik heb je niet om jouw mening gevraagd én b) ik ben ik en doe de dingen op mijn eigen wijze. Je kunt ‘als je mij vraagt’ ook omdraaien zoals Byron Katie altijd zegt: “turn it around” en mij vragen waarom heb je het zo gedaan? Nou, wel hierom:

Ik gebruik de keynotes zoals ik het geleerd heb volgens het Human Design Systeem van Ra Uru Hu. Niet het Human Design van Karen Curry, Richard Rudd, Steve Rhodes of wie dan ook. En met die originele kennis begon ik destijds te observeren en al vrij snel begonnen de kwartjes te vallen waarop ik oud ingesleten niet-zelf gedrag achterwege kon laten. Als ik een stuk schrijf, is het nooit slechts vanuit de theorie, maar vanuit een combinatie met mijn eigen ervaring.

Waar gaat het over? Het thema van het Rave New Year. De definitie van kanaal 57-10, kanaal van de perfecte vorm, een design van overleven. Waarom zou ik dat anders noemen? Nou omdat, zo schrijft deze persoon, naar eigen zeggen ‘een expert’ van het Human Design systeem, ik mensen bang maak door het woord ‘overleven’ te gebruiken ipv ‘self-empowerment’ en daarmee een lage frequentie de wereld instuur. Ik heb dat even laten bezinken. En……. Wauw! Ik bedoel……WAUW! Human Design keynotes misbruiken als wapen door mij emotioneel te framen als iemand die mensen bang maakt en lage frequenties de wereld instuurt om jezelf te verheffen als een beter mens die mensen bekrachtigd in hun zijn? Dat heet ego-vergroting als ik mij niet vergis.

Even laten bezinken en het levert inspiratie op. Deze blog bijvoorbeeld. Stel ik had geschreven zoals de commentator beliefde. Het thema van 2024 gaat over ‘self-empowerment’ oftewel zelf-bekrachtiging vanuit het integratie kanaal van de 57-10.
Klinkt dat goed of wat? Of is het uiteindelijk inhoudsloze ijdeltuiterij? Niemand bang, iedereen blij met ….ehm…..niets? Waar gaat het eigenlijk over?

Een reflector-vriend die ik persoonlijk als een expert beschouw onder de Human Design Professionals vat deze benadering van het systeem samen als: “Allemaal zelfbevrediging zonder ooit echt klaar te komen.”
Read more

How do the fates deal with the 6th line?

This line of enforcement. The discipline to maintain right action.

Until you get to the 6th line the fates are just throwing spanners in the mix. They are just getting in your way so you’ll simply differentiate. When it gets to the 6th line it gets right back down to the basics, right action is everything. The only way you are here to go through experience is as right action. There is no other way for the 6th line. 6th line beings are the most vulnerable beings on the planet. These are the good that die young and the old that die too soon. 6th line; fragile as fragile can be.

The enforcement of right action is never the privilege of a 6th line being in their first 30 years of their life because in those first 30 years they don’t live out their 6th line theme but a 3rd line of trial and error, pessimism, martyrdom, and mistakes, and all of that. And every 6th line being when they get to their post Kiron phase in life has to meet exactly the same forces they met in that first Saturn cycle, but they have to meet it with the enforcement of right action. Oh, what a trap! Those forces that you met before you went up on the roof they are waiting. It’s like those animals that can’t climb up the building but they know that at some point you have to come down that roof and they are all down there waiting. And it’s not the same people. It’s something to really grasp. It will be the same kind of archetypes. And you will see very clearly as a 6th line being that those forces that were there in that first Saturn cycle, the forces that tempted you with love, with this, with that, the forces that hurt you, that pleased you or whatever the case may be, they return. They return and how you deal with them then? This is what it is to be a 6th line being. The role model. The ultimate example. The ultimate example of what it is to live as yourself and this can only be done through right action. Right action is the action of the vehicle. It’s about authority. It’s about strategy.” – Ra Uru Hu

image by Christian Nauck – Daredevil roof jump – photoshop by Felicitas Driessen

Read more