Felicitas Human Design

Keynote: Self-empowering of zelfbevrediging?

art by Felicitas Driessen ©®™

In Human Design worden specifieke woorden gebruikt om bepaalde eigenschappen te duiden. Dit heet keynoting. Een ander woord voor keynote is ‘grondtoon’ maar ook ‘trefwoord’. Het Engels kent meerdere lagen van het woord keynote. Human Design is ook een heel gelaagd systeem en de keynotes zijn als het ware tonen of trillingen waar het lichaam en je DNA op resoneert.

Gedurende mijn PTL-opleiding (opleiding tot professioneel analist) moesten wij als studenten wekelijks huiswerk insturen waarbij wij voortdurend begeleid werden in het correct en nauwkeurig gebruik van de keynotes. Het werk werd ingestuurd en vervolgens kregen wij op een A-4tje feedback teruggestuurd. Wij werden als het ware ‘gedrild’ op keynoting. Kortom ik heb geleerd om het beestje bij de naam te noemen volgens het Human Design Systeem van Ra Uru Hu.

Onlangs schreef ik over wat het programma voor 2024 door de lens van Human Design in petto heeft. Hierop kreeg ik een reactie omtrent het gebruik van het woord ‘overleven’ voor kanaal 57-10 ipv ‘self-empowerment’ met als reden dat het woord ‘overleven’ mensen bang maakt en een lage trilling heeft en met het woord ‘self-empowerment’ til je mensen op en zend je een hogere trilling de wereld in en het betrof immers een integratiekanaal waarbij ‘het tenslotte om self-empowerment draait’.
Het bericht eindigde met ‘als je mij vraagt zou ik het zo doen’. Uhm, a) ik heb je niet om jouw mening gevraagd én b) ik ben ik en doe de dingen op mijn eigen wijze. Je kunt ‘als je mij vraagt’ ook omdraaien zoals Byron Katie altijd zegt: “turn it around” en mij vragen waarom heb je het zo gedaan? Nou, wel hierom:

Ik gebruik de keynotes zoals ik het geleerd heb volgens het Human Design Systeem van Ra Uru Hu. Niet het Human Design van Karen Curry, Richard Rudd, Steve Rhodes of wie dan ook. En met die originele kennis begon ik destijds te observeren en al vrij snel begonnen de kwartjes te vallen waarop ik oud ingesleten niet-zelf gedrag achterwege kon laten. Als ik een stuk schrijf, is het nooit slechts vanuit de theorie, maar vanuit een combinatie met mijn eigen ervaring.

Waar gaat het over? Het thema van het Rave New Year. De definitie van kanaal 57-10, kanaal van de perfecte vorm, een design van overleven. Waarom zou ik dat anders noemen? Nou omdat, zo schrijft deze persoon, naar eigen zeggen ‘een expert’ van het Human Design systeem, ik mensen bang maak door het woord ‘overleven’ te gebruiken ipv ‘self-empowerment’ en daarmee een lage frequentie de wereld instuur. Ik heb dat even laten bezinken. En……. Wauw! Ik bedoel……WAUW! Human Design keynotes misbruiken als wapen door mij emotioneel te framen als iemand die mensen bang maakt en lage frequenties de wereld instuurt om jezelf te verheffen als een beter mens die mensen bekrachtigd in hun zijn? Dat heet ego-vergroting als ik mij niet vergis.

Even laten bezinken en het levert inspiratie op. Deze blog bijvoorbeeld. Stel ik had geschreven zoals de commentator beliefde. Het thema van 2024 gaat over ‘self-empowerment’ oftewel zelf-bekrachtiging vanuit het integratie kanaal van de 57-10.
Klinkt dat goed of wat? Of is het uiteindelijk inhoudsloze ijdeltuiterij? Niemand bang, iedereen blij met ….ehm…..niets? Waar gaat het eigenlijk over?

Een reflector-vriend die ik persoonlijk als een expert beschouw onder de Human Design Professionals vat deze benadering van het systeem samen als: “Allemaal zelfbevrediging zonder ooit echt klaar te komen.”
Read more

Rave Nieuwjaar 2021

Het nieuwe jaar wordt jaarlijks ingeluid volgens de Gregoriaanse kalender om middernacht, als we van de 31e december overgaan op de 1e van januari. Weliswaar is dit het einde van de kalender, maar niet het einde van de jaarcyclus van de zon.

Het Human Design Systeem volgt de cyclus van de zon, een kosmisch patroon. De zon begint een nieuwe cyclus op het moment dat hij zijn intrede maakt in poort 41. Poort 41 is een startcodon, het enige startcodon.
Dit jaar treedt de zon poort 41 binnen op 21 januari 2021 om 20:49:33 uur (lokale tijd Den Haag). Op dat moment begint de nieuwe cyclus, het nieuwe jaar. Poort 41, gelegen in het wortelcentrum, maakt onderdeel uit van de stroom van gevoel. Het levert de brandstof van verlangen, de honger om nieuwe ervaringen op te doen zonder enig doel of bijbedoeling. Zonder doel blijkt ook uit de naam van het incarnatiekruis waartoe poort 41 behoort, namelijk het Incarnatiekruis van het Onverwachte.
Een nieuwe ervaring aangaan is abstract, je weet niet wat er gaat gebeuren. Het is achteraf, na de ervaring te hebben meegemaakt, dat je erop kunt terugkijken en er een gevoel aan toekent, bv het jaar 2020 voelde zus of zo voor mij. Dat gevoel wordt opgeslagen in ons geheugen.

Bij de cyclus van de zon schijnt zijn licht bij binnenkomst altijd eerst op de 1e lijn van de poort. Elke poort of hexagram heeft 6 lijnen, waarbij elke lijn een specifieke trilling bezit. De 1e lijn van poort 41, heet redelijkheid, de passende vertegenwoordiging van verantwoordelijkheid.

Laten we in redelijkheid kijken naar wat het programma ons brengt in 2021.
Lees meer